Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Grāmatvedības uzskaite

Grāmatvedības uzskaite

Grāmatvedības uzskaitē izmanto informāciju, kura saistīta ar uzņēmuma finanšu stāvokli (darījumiem). Grāmatvedis šo informāciju apkopo, apstrādā un saglabā. Vajadzības gadījumā attiecīgo informāciju nodod citām personām.

Galvenais informācijas izmantotājs ir valsts iestādes. Tāpēc daudziem uzņēmējiem ir uzskats, ka grāmatvedības kārtošana ir nelietderīgu izdevumu pozīcija. Tomēr, uzņēmuma vadība grāmatvedības informāciju var izmantot, lai kontrolētu uzņēmuma finanšu stāvokli (rentabilitāti, mantu, debitorus, uzņēmuma saistības).

Kam ir pienākums kārtot grāmatvedību?

Grāmatvedība ir jākārto visām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī atsevišķām citām personām (piemēram, biedrībām, nodibinājumiem). Tas ir noteikts likuma Par grāmatvedību 2.pantā.

Kāda informācija ir jāapstrādā?

Pamatā tā ir informācija par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem. Tomēr, uzņēmums var veikt noteiktus darījumus, kuri nav saistīti ar tā saimniecisko darbību. Arī šāda informācija ir jāapstrādā.

Uzņēmumam pieder noteikta manta (pamatlīdzekļi, preces, nauda utt.), kuras sastāvs un apjoms ir mainīgs. Uzņēmuma darbinieki un citas personas rīkojas ar uzņēmuma mantu, veic noteiktas darbības, kuras ir saistītas ar uzņēmumu. Grāmatvedim būtu jāsaņem visa iepriekšminētā informācija, kura attiecas uz uzņēmumu. Un grāmatvedības kvalitāte daļēji ir atkarīga arī no tā cik pilnīgu informāciju saņem grāmatvedis un cik savlaicīgi informācija tiek sniegta.

Kas būtu jāņem vērā, organizējot grāmatvedības uzskaiti?

Grāmatvedības uzskaites organizēšana ir atkarīga no uzņēmuma "lieluma" (no darījumu, darbinieku, pamatlīdzekļu skaita), kā arī no uzņēmuma vadības prasībām.

Uzņēmumam, kurš veic lielu skaitu darījumu, parasti ir nepieciešams grāmatvedis - darbinieks, kurš atrodas uzņēmuma telpās. Ārpakalpojumu grāmatvedi, nepieciešamības gadījumā var piesaistīt atsevišķu darbību veikšanai (piemēram, darba algas aprēķināšanai).

Ja uzņēmums ir neliels, ar nelielu darījumu skaitu un vadībai ir zināšanas par grāmatvedības kārtošanu, tad noteiktas darbības var veikt pats uzņēmuma vadītājs. Arī šādā gadījumā var piesaistīt ārpakalpojumu grāmatvedi atsevišķu darbību veikšanai (piemēram, iegrāmatoto datu pārbaudei, apkopošanai, atskaišu un deklarāciju sagatavošanai).

Ja uzņēmuma vadībai nav nepieciešama ikdienas kontaktēšanās ar grāmatvedi un uzņēmuma vadītājs izlēmis saņemt grāmatvedības ārpakalpojumus, tad uzņēmuma vadītājs noslēdz attiecīgu rakstveida līgumu ar ārpakalpojumu grāmatvedi, kurā noteikta grāmatvedības kārtošanas procedūra, pušu tiesības, pienākum un atbildība.

Ar grāmatvedību saistīta informācija, kura varētu būt noderīga saimnieciskās darbības un komercdarbības veicējiem.


Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: