Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Grāmatvedības uzskaite > Grāmatvedība, nodokļi interneta tirdzniecībā

Grāmatvedība, nodokļi interneta tirdzniecībā

Pamatā ir piemērojami tās pašas tiesību normas, kuras piemērojamas jebkurai cita veida darbībai (tirdzniecībai). Tomēr, ir vairākas nianses.

Struktūrvienības reģistrācija, paziņojumi par kontiem maksājumu iestādēs.

Arī tīmekļa vietne (mājas lapa) vai mobilā lietotne būtu jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā struktūrvienība. Ja veicat tirdzniecību kādā tirdzniecības platformā (piemēram, amazon.com), VID jāreģistrē Jūsu uzņēmuma profils attiecīgajā tirdzniecības platformā.

10 dienu laikā, no brīža, kad pieņemts lēmums par struktūrvienības izveidošanu, elektroniskajā deklarēšanas sistēma ir jāaizpilda un jāiesniedz attiecīga veidlapa.
Interneta tirdzniecībā daudzos gadījumos izmanto maksājumu kontus, kuri atvērti kādā maksājumu iestādē. Arī šādi konti jāreģistrē VID (EDS var iesniegt brīvas formas iesniegumu, kurā norāda nepieciešamos datus par kontu).
Ja mainās tīmekļa vietnes (tirdzniecības platformas) adrese vai dati par kontu maksājumu iestādē, tad attiecīgā informācija ir jāiesniedz VID.

Kāda informācija par sevi (uzņēmumu) ir jāsniedz tīmekļa vietnē?

Jāsniedz šāda informācija:
 • Uzņēmuma nosaukums vai vārds uzvārds (ja kā fiziska persona veicat saimniecisko darbību).
 • Juridiskā adrese (komersantiem, citām juridiskām personām). Saimnieciskās darbības faktiskā adrese vai vieta (piemēram, tīmekļa vietnes adrese).
 • Reģistrācijas numurs (ja tāds ir). Fiziskas personas norāda reģistrācijas koda otro daļu.
 • Ja piedāvātās preces vai pakalpojumi ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), tad jānorāda arī PVN reģistrācijas numurs.
 • Kontaktinformācija, kas nodrošina iespēju ātri sazināties tiešā veidā (tālrunis, e-pasta adrese).
Informāciju var izvietot, piemēram, tīmekļa vietnes sadaļā – Kontakti.

Informācija saistībā ar pienākumu reģistrēties VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Pienākums reģistrēties, ja izpildās jebkurš no turpmāk minētajiem nosacījumiem:
 • Eiropas Savienības (ES) teritorijā iepērkat preces un kalendārā gada laikā iepirkto preču vērtība (bez PVN) ir vismaz 10 000 eiro.
 • Ar PVN apliekamo pārdoto preču un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 40 000 eiro.
 • Sniedzat pakalpojumus citas ES dalībvalsts nodokļu maksātājam (ir izņēmumi).
 • Saņemat pakalpojumu no citas ES dalībvalsts nodokļu maksātāja vai jebkuras trešās valsts (teritorijas) personas, kas neveic saimniecisko darbību Latvijā (arī ir izņēmumi).
Piemēram, ja saņemat domēna reģistrācijas vai hostinga pakalpojumus no kādas ASV reģistrētas personas, kura neveic saimniecisko darbību Latvijā, tad pirms pakalpojuma saņemšanas Jums ir pienākums reģistrēties VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.
Detalizētāka informācija ir pieejama šeit.

Izņēmums ir preču tālpārdošanas darījumi (preces no vienas ES dalībvalsts piegādājat uz citu ES dalībvalsti un pārdodat personai, kurai nav PVN numura). Šādā gadījumā jāseko, jākontrolē par kādu summu kalendārā gada laikā pārdodat preces uz katru ES dalībvalsti. Ja summa pārsniedz noteiktu limitu, tad attiecīgajā ES dalībvalstī jāreģistrējas par PVN maksātāju.

PVN piemērošana. Dažādās likmes.

Preču pārdošana.
 • Ja preces eksportējat, tad PVN likme ir 0%. Bet, Jums ir jāpierāda, ka preces ir eksportētas (izvestas ārpus ES). Visdrošākais pierādījums ir muitas deklarācijas noformēšana (apstiprināšana muitas iestādē). Deklarāciju var noformēt, izmantojot EDMAS (elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu). Jāņem vērā, ka VID salīdzina muitas datus ar PVN deklarācijas datiem. Datiem ir jāsakrīt.
 • Ja preces pārdodat citas ES dalībvalsts ar PVN apliekamajai persona un piegādājat preces no Latvijas uz citu ES dalībvalsti, tad preču cenai nav jāpievieno PVN. Bet, ja preces nepiegādājat ārpus Latvijas uz citu ES dalībvalsti (preces pircējam nododat Latvijā), tad jāpiemēro PVN pamatlikme – 21% (atsevišķām preču grupām jāpiemēro samazinātā PVN likme).
 • Ja preces pārdodat jebkurai Latvijas personai, tad jāpiemēro PVN pamatlikme – 21% (vai samazinātā likme).
 • Tāpat, jāpiemēro PVN 21% (vai samazinātā likme), ja preces pārdodat citas ES dalībvalsts personai, kurai nav PVN numura. Izņēmums ir preču tālpārdošana. Bet preču tālpārdošanas gadījumā Jūsu uzņēmumam ir jāreģistrējas par PVN maksātāju un jāmaksā PVN pircēja valstī (tātad, PVN jāmaksā jebkurā gadījumā).
 • Ja preces nopērkat ārpus ES (piemēram, Ķīnā) un pārdodat pircējam, kurš atrodas ES, tad svarīgi, kurā brīdī pircējam pāriet īpašumtiesības uz precēm, kā arī svarīgi, kurš importē preces. Ja īpašumtiesības pircējam pāriet tajā brīdī, kad preces atrodas ārpus ES, tad šādam darījumam PVN likuma normas nav piemērojamas (jo neatbilst likuma 5.pantā minētajiem darījumiem). Savukārt, PVN par importu maksā tā persona, kura veic importu (noformē muitas deklarāciju).
 • Attiecībā uz starpniecību preču pārdošanā, ja pircējs ir ES persona, kurai nav PVN numura, jāņem vērā likuma 26.pants. Starpniecības pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur saskaņā ar PVN likumu (likuma izpratnē) tiek veikts “pamata” darījums. Ja “pamata” darījuma veikšanas vieta ir ārpus ES, tad arī starpniecības pakalpojumu sniegšanas vieta likuma piemērošanas vajadzībām ir ārpus ES.
Ja Jūsu uzņēmums importē preces, tad ir iespēja izvēlēties piemērot īpašo PVN režīmu.

Pakalpojumu sniegšana (piemēram, programmatūras piegāde, piekļuves nodrošināšana datubāzēm).
 • Ja pakalpojumus sniedzat jebkurai Latvijas personai, tad jāpiemēro PVN 21% likme.
 • Ja pakalpojumus sniedzat citas ES dalībvalsts ar PVN apliekamajai personai, tad PVN nepievienojat pakalpojumu cenai (jāpiemēro PVN apgrieztā maksāšana, - PVN “maksā” pakalpojumu saņēmējs). Ir vairāki izņēmumi, bet pamatā tie nav saistīti ar interneta tirdzniecību.
 • Ja elektroniski sniedzat pakalpojumu ES personai, kurai nav PVN numura, tad pamatā jāpiemēro pakalpojumu saņēmēja valsts PVN likme (Latvijā var reģistrēties MOSS režīma piemērošanai). Ir izņēmums. Ja gada laikā personām bez PVN numura elektroniski sniegto pakalpojumu summa nepārsniedz 10 000 eiro, tad var izvēlēties piemērot Latvijas 21% PVN likmi.
 • Ja elektroniski sniedzat pakalpojumu personai, kuras reģistrācijas, mītnes vieta ir ārpus ES, tad pakalpojuma cenai nav jāpievieno PVN.


Darījumu izsekojamība, dokumenti, citi jautājumi.

Ja preces pārdodat kādā tirdzniecības platformā, tad iespējams, ka platformas programma automātiski izveido pārdošanas rēķinu un nosūta pircējam. Tomēr, jāņem vērā, ka par katru darījumu (pārdošanu) Jūsu uzņēmum ir jābūt tādam nodokļa rēķinam, kurš atbilst Latvijas Republikas likumdošanai (rēķinā jābūt visiem rekvizītiem un rēķinam būtu jābūt latviešu valodā).

VID pārbaudes gadījumā būs “jāparāda” darījumu “ķēde” (piemēram, preču un naudas kustība). Piemēram, pērkat preces no Ķīnas uzņēmuma un pārdodat tirdzniecības platformā ES fiziskai personai; preces no Ķīnas nosūta tieši pircējam. Būtu nepieciešami šādi dokumenti:
 • Pārdošanas rēķins (pavadzīme) no Ķīnas uzņēmuma, kurā pircējs ir norādīts Jūsu uzņēmums.
 • Pierādījums, ka preces ir nosūtītas no Ķīnas uz attiecīgo ES dalībvalsti, attiecīgajam pircējam. Ja pārdošanas rēķinā ir norādīts izsekošanas numurs (tracking number), tad būtu jābūt interneta vietnei, kurā, ierakstot izsekošanas numuru, var redzēt preču kustību. Būtu jāsaglabā attiecīgās lapas ekrānattēls.
 • Jūsu uzņēmuma izrakstītais pārdošanas rēķins, kurā pircējs ir norādīts ES fiziskā persona.
 • Dokuments, kurš apliecina, ka Jūsu uzņēmums ir saņēmis samaksu no pircēja. Var būt tā, ka ir tikai attiecīgās tirdzniecības platformas pārskats par maksājumiem, bet pārskatā nav norādītas personas, no kurām ir saņemti maksājumi. Šādā gadījumā jāizveido (jāsagatavo) atšifrējumi / detalizācija, lai varētu konstatēt kurā datumā kādu summu katrs pircējs ir samaksājis.

Būtu jāizvērtē vai Jūsu uzņēmuma pārdotās preces, vai sniegtie pakalpojumi (piemēram, programmatūras piegāde, atjaunošana), - ir tādi, kurus var izmantot militāriem mērķiem. Par stratēģiskas nozīmes preču aprites jautājumiem var konsultēties Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Stratēģiskas nozīmes preču kontroles nodaļā.
Jāpārliecinās vai darījumu partneris nav reģistrēts (neatrodas) augsta riska trešajās valstīs (piemēram, Irānā, Pakistānā, Panamā).

Papildus uzmanība jāpievērš, ja pērkat preces no fiziskas personas.
 • Ja pārdevējs ir reģistrējies Latvijas VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tad no maksājuma nekādi nodokļi nav jāietur. Pirms izmaksas jāpārliecinās, ka persona ir reģistrējusies VID.
 • Ja pārdevējs ir Latvijas nodokļu rezidents un pārdod personīgo īpašumu, arī tad no maksājuma nekādi nodokļi nav jāietur, bet ir atsevišķi izņēmumi. Pirms izmaksas no pārdevēja jāsaņem speciāla izziņa – apliecinājums.
 • Ja pārdevējs ir ES dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās Zonas rezidents un Latvijā guvis vairāk par 75% no ienākumiem, arī tad no maksājuma nekādi nodokļi nav jāietur. Arī jāsaņem izziņa – apliecinājums.
 • Pārējos gadījumos no maksājuma jāietur nodokļi.
Visos gadījumos par fiziskajai personai izmaksāto summu ir jāziņo VID.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: