Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Pievienotās vērtības nodoklis > PVN piemērošana, ja Latvijas uzņēmums pārdod preci

PVN piemērošana, ja Latvijas uzņēmums pārdod preci

Pēdējās izmaiņas: 2018-02-03
Piemēros apskatītās preces ir datortehnika.
Uzņēmums ir reģistrēts Latvijā. Preces neatrodas Latvijā (preces atrodas citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, piemēram, Vācijā).
Preces sākotnējais (pirmais) pārdevējs nav Latvijas uzņēmums (piemēros sākotnējais pārdevējs ir Vācijas uzņēmums).
Prece tiek piegādāta nevis uz Latviju, bet uz citu ES dalībvalsti (piemēram, uz Spāniju).

Vai šādā gadījumā ir pienākums maksāt pievienotās vērtības nodokli (PVN)?
Atbilde ir atkarīga no visu darījumā iesaistīto personu statusa.

Ja visām personām ir PVN numurs.

Ja visas trīs personas (šajā piemērā, Vācijas, Latvijas un Spānijas uzņēmumi) ir reģistrētas ar PVN apliekamo personu reģistrā, tad darījumu var veikt šādi:
Sākotnējais īpašnieks (Vācijas uzņēmums), saskaņā ar starpnieka (Latvijas uzņēmuma) rīkojumiem piegādā preces galīgajam saņēmējam (Spānijas uzņēmumam).
Līdz 2013. gadam likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" bija iekļauts trijstūrveida darījuma jēdziens (1.panta 35.punkts un 27.pants). Saskaņā ar "veco" likumu, trīsstūrveida darījums ir preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā, darījums, kurā piedalās trīs personas, un katrs dalībnieks ir reģistrēts kā nodokļa maksātājs citā Eiropas Savienības dalībvalstī.
Saskaņā ar "vecā" likuma 2. panta 28. punktu šādam darījumam tika piemērota 0% PVN likme.

"Jaunajā" likumā nav trijstūrveida darījuma jēdziena. Bet PVN likme nemainās. Pamatojums ir šāds:
Attiecībā uz sākotnējo (pirmo) preču pārdevēju (Vācijas uzņēmumu). Lai sākotnējam preču pārdevējam būtu tiesības nepievienot darījuma summai PVN, jāizpilda šādas prasības:
  • Pircējam (starpniekam - Latvijas uzņēmumam) jābūt derīgam Latvijas PVN numuram un
  • Precēm jābūt izvestām no pārdevēja valsts (no Vācijas) uz citu ES valsti (pārdevēja rīcībā jābūt dokumentiem, kas apstiprina preču izvešanu).
Attiecībā uz starpnieku. Otrais pārdevējs (starpnieks) nepievieno PVN pie preču cenas. Attiecīgo darījumu pārdevējs norāda PVN deklarācijas pielikumā (PVN2) un atzīmē ar speciālu atzīmi (burts S).
  • Piemērā pārdevējs (starpnieks - Latvijas uzņēmums) nopirkto preci tajā pašā mēnesī pārdod "gala" pircējam (piemērā, - Spānijas uzņēmumam) un prece ir izvesta no Vācijas uz Spāniju (ko apliecina transporta dokumenti). Tādā gadījumā ir piemērojama likuma 16.panta 4.daļa.
Attiecībā uz preču "galasaņēmēju". "Gala" pircējs (piemērā Spānijas uzņēmums) PVN deklarācijā aprēķina PVN par iegādāto preču summu. Ja nopirktās preces tiek izmantotas PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, tad Spānijas uzņēmumam ir tiesības tajā pašā deklarācijā samazināt aprēķināto PVN.

Ja galsaņēmējs ("gala" pircējs) nav PVN maksātājs.

Piemērā tiek pieņemts, ka:
  • sākotnējam pārdevējam (Vācijas uzņēmumam) ir PVN numurs, un
  • Latvijas uzņēmumam ir PVN numurs, bet
  • preču galasaņēmējs (Spānijā) nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā (piemēram, galasaņēmējs ir fiziska persona - preču galapatērētājs).

Saskaņā ar PVN likuma 10.pantu šāds darījums tiek uzskatīts par tālpārdošanu.

Pārdevējam (piemērā, Latvijas uzņēmumam) ir jāuzskaita summa (jāseko līdzi summai), par kādu gada laikā tālpārdošanā tiek pārdotas preces uz katru ES dalībvalsti. Jo, sasniedzot noteiktu limitu, Latvijas uzņēmumam ir pienākums reģistrēties par PVN maksātāju attiecīgajā ES dalībvalstī.
Atsevišķām ES dalībvalstīm limits ir atšķirīgs. Izplatītākie limiti ir 35 000 un 100 000 eiro (piemēram, Latvijā limits ir, 35 000 eiro).

Ja Latvijas uzņēmums ir reģistrēts par PVN maksātāju noteiktā ES dalībvalstī, tad attiecīgajā dalībvalstī ir pienākums iesniegt PVN deklarācijas un maksāt PVN par tālpārdošanas darījumiem uz attiecīgo dalībvalsti. Preču cenai ir jāpievieno tās valsts PVN, kurā atrodas pircējs.
Par preču tālpārdošanas darījumiem uz citu ES dalībvalsti PVN jāmaksā attiecīgajā dalībvalstī (tādā gadījumā Latvijā PVN nav jāmaksā).

Ja Latvijas uzņēmums nav reģistrēts par PVN maksātāju attiecīgajā ES dalībvalstī (nav pienākums reģistrēties), tad pie preču cenas ir jāpievieno PVN pēc Latvijā noteiktās likmes (pamatā 21%).

Ja PVN numurs ir tikai pirmajam (sākotnējam) pārdevējam.

Tātad, Latvijas uzņēmumam (starpniekam) un galasaņēmējam - "gala" pircējam (fiziskajai personai Spānijā) nav PVN numura.

Tādā gadījumā Latvijas uzņēmumam ir jāseko neto apgrozījumam jebkuru 12 mēnešu laikā. Latvijas uzņēmumam ir pienākums reģistrēties ar PVN apliekamo personu reģistrā, ja neto apgrozījums pārsniedz 40 000 eiro jebkuru 12 mēnešu laikā.

Tāpat, Latvijas uzņēmumam ir jāseko summai, par kādu tiek iepirktas preces no citas ES dalībvalsts. Ja no citas ES dalībvalsts iepirkto preču summa kalendārā gada laikā sasniedz vai pārsniedz 10 000 eiro, tad ir pienākums Latvijā reģistrēties ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Ja Latvijas uzņēmums nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā, tad pirkuma cenai nav jāpievieno PVN. Bet sākotnējam pārdevējam (piemērā, Vācijas uzņēmumam) ir pienākums pievienot preču cenai PVN pēc Vācijas likmes (Latvijas uzņēmumam palielinās preču iegādes vērtība).
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: