Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Pievienotās vērtības nodoklis > PVN likme sniedzot preču transporta pakalpojumus

PVN likme sniedzot preču transporta pakalpojumus

Sniedzot preču transporta pakalpojumus, ir diezgan daudz nianšu saistībā ar PVN piemērošanu. Rakstā apskatīšu dažādas situācijas.

Attiecībā uz PVN likumdošanai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs jāatbilst vienotiem (vienādiem) principiem. Tāpēc, apskatītās situācijas var attiekties arī uz citām ES dalībvalstīm.

Pakalpojumu saņēmējs ir Latvijas uzņēmums (Latvijā reģistrēta persona).

Ja transporta pakalpojumu sniedzat Latvijā reģistrētam uzņēmumam, tad vairumā gadījumu PVN likme ir 21%.
Jo saskaņā ar 19.panta 1. daļu pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvija.
Piemērs. Pakalpojuma saņēmējs ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai ir Latvijas PVN numurs. Preci pārvedat no Latvijas uz Poliju. Šādā gadījumā jāpiemēro PVN 21% likme.

Tomēr, ja transporta pakalpojums ir saistīts ar importu, eksportu vai preču tranzītu, tad pakalpojumam ir jāpiemēro PVN 0% likme. 0% arī tādā gadījumā, ja pakalpojumu sniedzat Latvijā reģistrētai personai vai preces iekraušanas vieta ir Latvija. Pamatojums: 46.panta 1.daļa.

Tāpat, jāpiemēro PVN 0% likme, ja:
 • pakalpojumu sniedzat brīvajā zonā vai muitas noliktavā un
 • pakalpojums ir tieši saistīts ar precēm, kuras ir ievestas ES no trešajām valstīm, un
 • preces nav izlaistas brīvam apgrozījumam (nav veikta importa procedūra).

Ja pakalpojumus saņem citas ES dalībvalsts persona.

Ja transporta pakalpojumus sniedzat uzņēmumam (komersantam), kurš ir reģistrēts citā ES dalībvalstī un pakalpojumu saņēmējam ir citas ES dalībvalsts PVN numurs, tad PVN rēķinā nav jāaprēķina. PVN nav jāpievieno pakalpojuma cenai (tā saucamā PVN apgrieztā maksāšana).
Šādā gadījumā pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma saņēmēja atrašanās vieta (reģistrācijas vai darbības vieta). PVN pats sev aprēķina pakalpojuma saņēmējs.
Piemērs. Ja Latvijas uzņēmums sniedz transporta pakalpojumus (pārvadājums notiek ārpus Latvijas robežām) Vācijā reģistrētam PVN maksātājam, tad Latvijas uzņēmums PVN neaprēķina. PVN aprēķina Vācijas uzņēmums. Ja Vācijas uzņēmums pakalpojumu izmanto savu ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, tad PVN vienlaicīgi arī atskaita. Tādējādi, arī Vācijas uzņēmums nemaksā PVN.

Ja pakalpojuma saņēmējam nav citas ES dalībvalsts PVN numura, tad svarīgi noteikt, kur sākas un kur beidzas pārvadājums.
 • Ja pārvadājums sākas vienā ES dalībvalstī un beidzas citā ES dalībvalstī, tad pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā valsts, kurā pārvadājums sākas. Transporta pakalpojumu sniedzējam var rasties pienākums reģistrēties par PVN maksātāju attiecīgajā valstī.
 • Ja preces tiek pārvadātas vienā ES dalībvalstī vai ārpus ES, tad pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur preces tiek pārvadātas. Tāpēc, ja preces pārvadājat ārpus ES, tad nav pienākuma pievienot PVN pakalpojuma cenai. Ja preces pārvadājat vienas ES dalībvalsts robežās, tad pakalpojumam jāpiemēro attiecīgās ES dalībvalsts PVN likme.

Ja pakalpojuma saņēmējs ir reģistrēts ārpus ES.

Lai pakalpojumu sniedzējam Latvijā nebūtu pienākums aprēķināt (maksāt) PVN, jāpārliecinās, ka izpildās jebkurš no turpmāk minētajiem nosacījumiem:
 • Pakalpojuma saņēmējs veic saimniecisko darbību (jāpārliecinās, ka pakalpojumu saņēmējam ir attiecīgās valsts PVN maksātāja vai tam pielīdzināms numurs). Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumiem, pakalpojuma sniedzējam jāpieprasa no pakalpojuma saņēmēja attiecīgu apliecinājumu (sertifikātu, dokumentu) vai informācija par PVN maksātāja vai tam pielīdzināmu numuru. Pakalpojumu sniedzējam ir jāpārliecinās vai pakalpojumu saņēmēja PVN numurs ir derīgs.
 • Preces tiek pārvadātas ārpus Latvijas.

Augstāk minētajos gadījumos PVN nav jāpievieno pakalpojumu cenai. Pamatojums ir šāds:
 • Saskaņā ar likuma 3.panta 1.daļu, nodokļu maksātājs ir persona, kura pastāvīgi, jebkurā vietā veic saimniecisko darbību, neatkarīgi no saimnieciskās darbības mērķa vai rezultāta.
  Nodokļu maksātājus var iedalīt reģistrētajos nodokļu maksātājos (ir PVN numurs) un nereģistrētajos nodokļu maksātājos (nav PVN numura).
 • Saskaņā ar 19.panta 1.daļu, ja pakalpojums ir sniegts nodokļu maksātājam (personai, kura veic saimniecisko darbību), tad pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības vieta.
 • Likuma 5.pantā ir uzskaitīti ar PVN apliekamie darījumi. Pakalpojumi ir minēti 1.daļas 2.punktā. Ar Latvijas PVN jāapliek pakalpojumi, kurus saimnieciskās darbības ietvaros, par atlīdzību sniedzat Latvijā.
 • Ja pakalpojuma sniegšanas vieta nav Latvija, tad attiecīgajam pakalpojumam nav jāpiemēro Latvijas PVN. Bet var būt pienākums piemērot citas valsts PVN.

Piemērs. Latvijas uzņēmums sniedz preču transporta pakalpojumus Krievijas Federācijas uzņēmumam. Krievijas Federācijas uzņēmums veic saimniecisko darbību. Preces tiek pārvadātas ārpus Latvijas teritorijas. Latvijas uzņēmumam nav pienākums pievienot Latvijas PVN pakalpojuma cenai.

Nianses (izņēmumi), ja preču transporta pakalpojums sniegts jebkuras valsts PVN maksātājam.

Ja preču transporta pakalpojumu sniedzat jebkuram PVN maksātājam (reģistrētam gan ES, gan ārpus ES), tad svarīgi noteikt vietu, kur Jūsu uzņēmuma sniegtais pakalpojums tiks izmantots.

Ja pakalpojumu izmantos ārpus ES (piemēram, pārvadājums notiek ārpus ES), tad pakalpojumu sniedzējs nepievieno PVN pakalpojuma cenai (likuma 30.panta 2.daļa).
Piemērs. Viens Latvijas uzņēmums sniedz kravas transporta pakalpojumus citam Latvijas uzņēmumam. Abi uzņēmumi ir reģistrēti ar PVN apliekamo personu reģistrā. Krava tiek pārvadāta Krievijas Federācijas teritorijā. Tādā gadījumā pakalpojuma sniegšanas vieta ir Krievijas Federācija. Un šādam pakalpojumam Latvijā PVN ir nulle.

Ja pakalpojumu izmanto Latvijā (piemēram, krava tiek pārvadāta Latvijas teritorijā), tad jāpiemēro PVN 21% likme arī tādā gadījumā, ja pakalpojuma saņēmējs ir ārpus ES reģistrēts uzņēmums. Piemēram, Krievijas uzņēmums uzdod Latvijas uzņēmumam pārvest kravu no Rīgas uz Liepāju (vai jebkuru citu vietu Latvijā). Pakalpojuma cenai jāpievieno PVN 21%.

Ja kravas transporta pakalpojuma saņēmējs ir persona, kura neveic saimniecisko darbību.

Šādā gadījumā svarīgi ir noteikt, kur preces faktiski tiek pārvadātas.
 • Ja kravu pārvadā dažādu ES dalībvalstu teritorijās, tad pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā valsts, kurā uzsāk pārvadāšanu (kur iekrauj preces). Tādējādi:
  • jāpiemēro PVN 21%, ja preces iekrauj Latvijā,
  • bet PVN Latvijā nav jāpievieno, ja preces iekrauj ārpus Latvijas robežām.

 • Ja iekraušana - izkraušana nenotiek dažādās ES dalībvalstīs (notiek vai nu vienā ES dalībvalstī vai ārpus ES), tad:
  • Jāpiemēro PVN 21%, ja pārvadājums notiek Latvijā,
  • Latvijā PVN nav jāpiemēro, ja preces pārvadā ārpus Latvijas teritorijas. Ja preces pārvadā citas ES dalībvalsts teritorijā, tad var būt pienākums reģistrēties par PVN maksātāju attiecīgajā dalībvalstī.
  • Var būt situācija, kad pārvadājot preces, tiek šķērsota Latvijas teritorija. Šādā gadījumā PVN 21% jāpiemēro tai pārvadājuma daļai, kura ir notikusi Latvijas teritorijā. Piemēram, kopējo maksu par kravas pārvešanu izdala ar kopējo kilometru skaitu un sareizina ar Latvijas teritorijā nobraukto kilometru skaitu.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: