Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Pievienotās vērtības nodoklis > PVN atmaksa

PVN atmaksa

Standarta procedūra, atmaksājot PVN personām, kuras ir reģistrētas Latvijā.

Ja fiziska vai juridiska persona Latvijā ir reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, tad šādai personai ir pienākums uzskaitīt PVN un iesniegt deklarācijas.
Ja saskaņā ar deklarācijas datiem rodas PVN pārmaksa, tad nodokļu maksātājam ir tiesības no valsts atprasīt šo pārmaksu.
PVN atmaksas nosacījumi ir noteikti likuma 108. un turpmākajos pantos.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 30 dienu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas, pārbauda deklarāciju un apstiprina pārmaksu.
Ja nodokļu maksātājam ir citu nodokļu parādi, tad šos parādus var apmaksāt, izmantojot PVN pārmaksu.
Ja nodokļu maksātājam nav nodokļu parādu, vai pēc nodokļu parādu apmaksas, paliek PVN pārmaksa, tad vairumā gadījumu VID pārnes pārmaksu uz nākamajiem taksācijas periodiem (mēnešiem vai ceturkšņiem), līdz taksācijas (kalendārā) gada beigām. Ja nākamajos taksācijas periodos būs jāmaksā PVN, tad apmaksai varēs izmantot radušos pārmaksu.
Nodokļu maksātājs iesniedz PVN deklarāciju par gada pēdējo taksācijas periodu (par decembri vai 4. ceturksni). VID 30 dienu laikā pārbauda attiecīgo deklarāciju, apstiprina pārmaksu un uzkrāto pārmaksu 10 dienu laikā no apstiprināšanas dienas pārskaita uz nodokļu maksātāja bankas kontu.
Tātad, ja nodokļu maksātājs par gada pēdējo taksācijas periodu līdz 20.janvārim ir iesniedzis PVN deklarāciju, tad PVN pārmaksu var saņemt līdz februāra beigām / marta sākumam.

Kādos gadījumos Latvijas PVN maksātājs var agrāk saņemt nodokļa pārmaksu?

Jebkurā gadījumā VID 30 dienu laikā pārbauda PVN deklarāciju un apstiprina pārmaksu. Turpmāk minēti gadījumi, kad ir tiesības saņemt pārmaksāto PVN tūlīt pēc apstiprināšanas (negaidot gada beigas). Gadījumi / nosacījumi ir šādi:
 • Vismaz 90% darījumu tiek aplikti ar PVN 0% apmērā vai darījumu vieta (saskaņā ar PVN likumu) ir ārpus Latvijas. Piemēram, preču eksports, preču pārdošana PVN maksātājam citā Eiropas Savienības valstī, ja preces tiek izvestas no Latvijas.
 • Pārmaksātā PVN summa pārsniedz 1500 eiro, un ne mazāk kā 20% darījumu tiek aplikti ar PVN 0% likmi, samazināto PVN likmi vai darījuma vieta (saskaņā ar PVN likumu) ir ārpus Latvijas.
 • Pārmaksa ir radusies pamatlīdzekļu iegādes rezultātā, pārmaksātā summa pārsniedza 150 eiro un uzņēmums ir pieprasījis PVN pārmaksas atmaksu.
 • Pārmaksa pārsniedz 1500 eiro un pārmaksa radusies sakarā ar preču (pakalpojumu) iegādi, lai veiktu darījumus ar kokmateriāliem, metāllūžņiem vai sniegtu būvniecības pakalpojumus. Piemēram, uzņēmums ir nopircis preces, samaksājis PVN par precēm un preces tiek izmantotas būvniecības pakalpojumu sniegšanai.
 • PVN pārmaksa pārsniedz 5000 eiro.

Kādos gadījumos VID var pagarināt PVN deklarācijas pārbaudes laiku?

Pamata termiņš ir 30 dienas. Šo 30 dienu laikā VID var pieprasīt ieskanēt un atsūtīt rēķinus, pavadzīmes, var pieprasīt atsūtīt bankas izrakstus. Tāpat, VID var pieprasīt atsūtīt to darījumu sarakstu, par kuriem ir atskaitīts PVN.

Tāpat, ir iespējams, ka VID veiks uzņēmuma darbības tematisko pārbaudi vai pat auditu. Tāpēc, ir svarīgi atskaitīt PVN tikai tiesību normās paredzētos gadījumos.

Pirmkārt, uzņēmumam ir tiesības atskaitīt PVN tikai tādā gadījumā, ja nopirktā prece vai saņemtie pakalpojumi tiks izmantot ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai. Cita nianse, kura nav tieši minēta normatīvajos aktos, ir saistīta ar darījumu partneriem.
Ja ir problēmas ar Jūsu darījumu partneriem (piemēram, darījuma partneris nemaksā PVN (ir nodokļu parādi), neiesniedz PVN deklarācijas vai citādā veidā pārkāpj tiesību normas), tad palielinās varbūtība, ka VID veiks tematisko pārbaudi vai auditu Jūsu uzņēmumā.

Likumā ir minēti šādi pamati, lai pagarinātu termiņu PVN deklarācijas pārbaudei (PVN pārmaksas apstiprināšanai):
 • VID ir pieņēmis lēmumu par audita veikšanu.
 • Nodokļu maksātājam ir pienākums izlabot PVN deklarāciju, priekšnodokļa summu par zaudētajiem parādiem.
 • Nodokļu maksātājs ar dokumentiem nespēj pierādīt PVN 0% likmes piemērošanas pamatotību. Piemēram prece ir izvesta no Latvijas ("eksports"), bet nodokļu maksātājam nav eksportu apliecinošu dokumentu.
 • VID ir nosūtījis paziņojumu par darījumu (datu) atbilstības pārbaudi. Piemēram, nodokļu maksātājs PVN deklarācijā ir norādījis, ka ir nopircis preci no uzņēmuma X, bet uzņēmums X attiecīgo darījumu nav norādījis PVN deklarācijā un nav aprēķinājis PVN.
 • VID ir pieprasījis papildus informāciju.

PVN atmaksa personai, kura ir reģistrēta ārpus Eiropas Savienības.

Saskaņā ar VID informāciju personas, kuras ir reģistrētas par PVN maksātājiem Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Monako, ir tiesīgas atprasīt PVN, kurš ir pārmaksāts (samaksāts) Latvijā.
Lai noteiktā valstī reģistrētais PVN maksātājs būtu tiesīgs atprasīt PVN, kurš ir samaksāts Latvijā, nepieciešams nosacījums: lai Latvijas PVN maksātājs būtu tiesīgs atprasīt PVN, kurš ir samaksāts attiecīgajā valstī (paritātes princips).
Tāpat, nepieciešams nosacījums: PVN jābūt samaksātam par preču iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem Latvijā vai par preču importu saimnieciskās darbības nodrošināšanai ārpus Eiropas Savienības robežām.

Papildus nosacījumi, lai rastos tiesības pieprasīt PVN atmaksu:
 • PVN pārmaksas (samaksas) periodā uzņēmums ir reģistrējis saimniecisko darbību ārpus Eiropas Savienības.
 • Pārmaksas periodā uzņēmums atbilst ārpus Eiropas Savienības reģistrēta PVN maksātāja statusam. Tas nozīmē, ka nodokļu maksātājam jābūt attiecīgās valsts PVN (vai līdzvērtīga nodokļa) maksātāja numuram.
 • Pārmaksas periodā uzņēmums Latvijā nav bijis reģistrēts par PVN maksātāju.
 • Pārmaksas periodā uzņēmums Latvijā nav veicis tādus ar PVN apliekamus darījumus, kuru dēļ uzņēmumam ir bijis pienākums Latvijā reģistrēties par PVN maksātāju.
 • Pārmaksas periodā uzņēmums Latvijā nav veicis tādu saimniecisko darbību, kuras dēļ būtu bijis pienākums reģistrēties Latvijā (piemēram, pienākums reģistrēties Uzņēmumu reģistrā).
Iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.

PVN atmaksa personai, kura ir reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Nosacījumi ir šādi:
 • PVN ir samaksāts par Latvijā nopirktām precēm vai Latvijā saņemtiem pakalpojumiem vai par preču importu, ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai (preces un pakalpojumi tiks izmantoti darījumiem, kuri ir apliekami ar PVN).
 • Periodā, kurā uzņēmums pieprasa atmaksāt PVN, attiecīgais uzņēmums:
  • Ir bijis reģistrēts par PVN maksātāju citā Eiropas Savienības dalībvalstī.
  • Nav veicis tādu saimniecisko darbību, kura bija / ir jāreģistrē Latvijā.
  • Nav bijis reģistrēts Latvijā par PVN maksātāju.
  • Nav veicis tādus darījumus, kuru dēļ bija / ir pienākums reģistrēties Latvijā par PVN maksātāju.
Iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība ir noteikta attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: