Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Pievienotās vērtības nodoklis > Pievienotās vērtības nodokļa atmaksa

Pievienotās vērtības nodokļa atmaksa

Pēdējās izmaiņas: 2018-04-08

Standarta procedūra PVN atmaksai Latvijā reģistrētām personām.

Ja fiziskā vai juridiskā persona Latvijā ir reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, tad šai personai ir jāaprēķina PVN un jāiesniedz deklarācijas.
Ja saskaņā ar aprēķinu deklarācijā rodas PVN pārmaksa, tad nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt no valsts pārmaksātā nodokļa atmaksu.
Atmaksas nosacījumi ir noteikti 108. un turpmākajos likuma pantos.

Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID) 30 dienu laikā pēc deklarācijas saņemšanas pārbauda deklarāciju un apstiprina pārmaksu.
Ja nodokļu maksātājam ir citu nodokļu parādi, tad parādi var tikt segti (apmaksāti) no PVN pārmaksas.
Ja nodokļu maksātājam nav nodokļu parādu vai pēc parādu samaksas, joprojām ir PVN pārmaksa, tad VID parasti pārceļ pārmaksāto nodokli uz nākamajiem taksācijas periodiem (mēnešiem vai ceturkšņiem) līdz taksācijas (kalendārā) gada beigām. Ja nākamajā taksācijas periodā Jums ir jāmaksā PVN, tad samaksai varat izmantot pārmaksāto PVN.
Nodokļu maksātājs iesniedz PVN deklarāciju pēdējo gada taksācijas periodu (decembri vai ceturto ceturksni). VID 30 dienu laikā pārbauda šo deklarāciju, apstiprina pārmaksu un uzkrāto PVN pārmaksu 10 dienu laikā pēc apstiprinājuma pārskaita uz nodokļu maksātāja bankas kontu.
Tādējādi, ja nodokļu maksātājs iesniedz PVN deklarāciju par pēdējo gada taksācijas periodu līdz 20. janvārim, tad pārmaksāto PVN var saņemt februāra beigās / marta sākumā.

Kādos gadījumos Latvijas PVN maksātājs var ātrāk saņemt nodokļa pārmaksu?

Jebkurā gadījumā VID 30 dienu laikā pārbauda PVN deklarāciju un apstiprina pārmaksu. Turpmāk minēti gadījumi, kad ir tiesības saņemt pārmaksāto PVN tūlīt pēc apstiprināšanas (negaidot gada beigas). Gadījumi / nosacījumi ir šādi:

Kādos gadījumos VID var pagarināt PVN deklarācijas pārbaudes periodu?

Vispārējais pārbaudes periods ir 30 dienas. Šo 30 dienu laikā VID var prasīt, lai Jūs ieskenētu un nosūtītu rēķinus, pavadzīmes, var pieprasīt nosūtīt bankas izrakstus. Var arī pieprasīt nosūtīt to darījumu sarakstu, par kuriem ir atskaitīts PVN (priekšnodoklis).

Iespējams arī, ka VID veiks uzņēmuma darbības tematisko pārbaudi vai pat auditu. Tādēļ ir svarīgi atskaitīt PVN tikai ar likumdošanā paredzētajos gadījumos.

Pirmkārt, tas nozīmē, ka uzņēmumam ir tiesības atskaitīt PVN tikai tad, ja iegādātās preces vai pakalpojumi vēlāk tiek izmantoti ar PVN apliekamo darījumu veikšanai (nodrošināšanai).

Cita nianse, kura nav minēta tiesību normās, ir saistīta ar darījumu partneriem. Ja Jūsu darījumu partneri nepilda tiesību normās noteiktos pienākumus (piemēram, partneris nemaksā PVN, neiesniedz PVN deklarācijas vai citādi pārkāpj likumu), tad ir liela varbūtība, ka VID veiks tematisko pārbaudi Jūsu uzņēmumā vai pat auditu.

Likumā noteikti šādi iemesli, lai pagarinātu PVN pārmaksas apstiprināšanas termiņu:

Pārmaksātā PVN atgriešana personai, kas reģistrēta ārpus Eiropas Savienības.

Saskaņā ar VID informāciju personām, kuras Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Monako reģistrētas kā PVN maksātāji, ir tiesības pieprasīt Latvijā pārmaksātā (samaksātā) PVN atmaksu.
Lai attiecīgās valsts PVN maksātājam būtu tiesības pieprasīt Latvijā samaksātā PVN atmaksu, ir nepieciešams, lai Latvijas PVN maksātājam būtu tiesības pieprasīt attiecīgajā valstī samaksātā PVN atmaksu (paritātes princips).
Также условие: НДС должен быть заплачен за покупку товаров или полученные услуги в Латвии, или за импорт товаров для обеспечения хозяйственной деятельности за пределами Евросоюза.

Papildu nosacījumi, lai rastos tiesības pieprasīt Latvijā samaksātā PVN atmaksu:
Pieteikuma iesniegšanas un pieteikuma izskatīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.

Pārmaksātā PVN atmaksa personai, kura reģistrēta citā ES dalībvalstī.

Nosacījumi ir šādi:
Pieteikuma iesniegšanas un pieteikuma izskatīšanas kārtība ir noteikta attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: