Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Pievienotās vērtības nodoklis > Darījuma vieta un PVN piemērošana

Darījuma vieta un PVN piemērošana

Kāpēc ir svarīgi noteikt darījuma vietu?

No darījuma vietas ir atkarīga pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme un PVN samaksas kārtība.
Atkarībā no faktiskajiem apstākļiem darījuma vieta var būt vieta, kurā kāds no darījuma dalībniekiem veic saimniecisko darbību (piemēram, darījuma dalībnieka saimnieciskās darbības mītnes vieta), bet nevis vieta, kurā fiziski tika veikts darījums.
Darījuma vieta jānosaka saskaņā ar PVN likuma 3.nodaļu.

Kas ir saimnieciskās darbības mītnes (pamata saimnieciskās darbības veikšanas) vieta?

Saskaņā ar PVN likuma 1.panta 25.punktu saimnieciskās darbības mītnes (pamata saimnieciskās darbības veikšanas) vieta ir tā vieta, kur:
 • atrodas nodokļu maksātāja (uzņēmuma) vadība un
 • tiek pieņemti galvenie ar saimnieciskās darbības veikšanu saistītie administratīvie lēmumi (piemēram, juridiskā adrese vai struktūrvienības atrašanās vieta).

Darījuma vieta un PVN likme dažos preču pārdošanas darījumos.

Ja preces tiek piegādātas, transportētas, tad preču piegādes vieta ir tā vieta, kur preces atrodas piegādes (transportēšanas) sākumā.
Preču cenai jāpievieno PVN likme (5%, 12%, или 21%), ja preces tiek piegādātas Latvijas teritorijā.
Ja preces tiek piegādātas no Latvijas uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti un pircējam ir citas ES dalībvalsts PVN numurs, tad pārdevējs nepievieno PVN preču cenai (tā saucamais reversais PVN aprēķins).
Ja preces tiek eksportētas un eksportu var apstiprināt ar dokumentiem, tad PVN likme ir 0%.

Ja preces netiek nosūtītas, pārvadātas, transportētas, tad preču piegādes vieta ir tā vieta, kur preces atrodas piegādes brīdī (brīdī, kad pārdevējs nodod preces pircējam). Ja pārdošana notiek Latvijā, tad jāpiemēro Latvijas PVN likme (5%, 12% или 21%), neatkarīgi to tā vai pircējam ir citas ES dalībvalsts PVN numurs.

Ja nosūtītās vai transportētās preces preču piegādātājs (vai trešā puse piegādātāja vārdā) montē vai uzstāda, tad preču piegādes vieta ir vieta, kur preces tiek montētas vai uzstādītas.

Tālpārdošanas darījumos preču piegādes vieta ir tā ES dalībvalsts, kurā tiek pabeigta nosūtīšana vai transportēšana (preču nodošana saņēmējam / pircējam).
Preču tālpārdošanas darījums ir preču piegāde, kurā piegādātājs (vai trešā persona piegādātāja vārdā) nosūta vai transportē preces no vienas ES dalībvalsts uz citu ES dalībvalsti, ja tiek izpildīti visi turpmākie nosacījumi:
 • Preču saņēmējs ir persona, kurai nav ES PVN numura (piemēram, fiziska persona, privātpersona).
 • Piegādātās (pārdotās) preces nav jauni transportlīdzekļi un preces nav paredzēts uzstādīt un montēt.
 • Piegāžu (pārdošanas) summa gadā, katrā atsevišķā ES dalībvalstī ir sasniegusi vai pārsniegusi noteiktu summu (izplatītākā summa ir 35 000 eiro), vai preču piegādātājs (pārdevējs) attiecīgajā ES dalībvalstī ir reģistrējies par PVN maksātāju tālpārdošanas darījumiem, vai preces ir apliekamas ar akcīzes nodokli.
Tālpārdošanas darījumos preču piegādes vieta ir tā vieta, kur ir pabeigta piegāde / transportēšana (vieta, kur preces tiek nodotas saņēmējam).
Ja pārdevējs, tālpārdošanas darījumos vēlas pārdot akcīzes preces, tad pirms pārdošanas pārdevējam ir jāreģistrējas par PVN maksātāju tajā ES dalībvalstī, kurā atrodas akcīzes preču pircējs.
Ja precēm netiek piemērots akcīzes nodoklis un tālpārdošanas darījumu pārdošanas apjoms katrā atsevišķā ES dalībvalstī ir sasniedzis vai pārsniedzis noteiktu summu, pārdevējam jāreģistrējas attiecīgajā ES dalībvalstī par PVN maksātāju.
Ja pārdevējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs kādā noteiktā ES dalībvalstī, tad tālpārdošanas darījumi uz attiecīgo ES dalībvalsti ir apliekami ar PVN, atbilstoši attiecīgās ES dalībvalsts PVN likmei.

Pārdevējam, kurš pārdod lietotas preces (mantas), mākslas darbus, kolekciju priekšmetus, senlietas (antikvariātu), ir tiesības piemērot speciālu PVN režīmu (tā saucamo "margin scheme", starpības shēma). Piemērojot, attiecīgo režīmu, lai noteiktu ar PVN apliekamo summu, no pārdošanas summas jāatņem iegādes summa un jāatņem aprēķinātais PVN. Piemēram, pārdošanas summa ir 210 eiro, iegādes summa ir 100 eiro, starpība star pārdošanas un iegādes summu ir 110 eiro un šajā summā ir iekļauts maksājamais PVN. Lai noteiktu PVN summu:
 • 110 jāizdala ar 1,21. Rezultāts - summa bez PVN 90,91 eiro.
 • 90,91 jāsareizina ar PVN likmi (21%). Rezultāts 19,09 eiro.

Darījumi par dabasgāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas un dzesēšanas enerģijas piegādi.
Piegādes (darījuma) vieta ir preču saņēmēja pamata saimnieciskās darbības veikšanas vieta, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
 • Preču saņēmējs veic saimniecisko darbību (piemēram, kapitālsabiedrība).
 • Dabasgāzes sistēma atrodas ES teritorijā.
 • Preču saņēmēja saimnieciskā darbība ir dabasgāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas pirkšana ar un tālākpārdošana.
 • Attiecīgo preču paša patēriņš ir niecīgs.
Ja augstāk minētie nosacījumi nav izpildīti, bet sistēma atrodas ES teritorijā, tad attiecīgo preču (dabasgāze uc.) piegādes vieta ir tā vieta, kurā preces faktiski tiek patērētas.

Darījuma vieta un PVN likme atsevišķos pakalpojumu sniegšanas darījumos.

Ja pakalpojumu saņēmējs veic saimniecisko darbību. Ja nodokļu maksātājs sniedz pakalpojumus citam nodokļu maksātājam (uzņēmumam), tad vispārējais noteikums ir tāds, ka pakalpojumu sniegšanas vieta ir pakalpojumu saņēmēja pamata saimnieciskās darbības veikšanas vieta (parasti, pakalpojumu saņēmēja juridiskā adrese).
Ja pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvija (pakalpojumu saņēmēja juridiskā adrese ir Latvijā), tad darījumam tiek piemērota PVN standartlikme (21%).

Bet, ja uzņēmums, kurš ir reģistrēts Latvijā, sniedz noteiktus pakalpojumus (lielāko daļu no pakalpojumiem) tādam uzņēmumam, kura pamata saimnieciskās darbības veikšanas vieta ir cita ES dalībvalsts un pakalpojumu saņēmējam ir citas ES dalībvalsts (ne Latvijas) PVN numurs, tad Latvijas uzņēmums (pakalpojumu sniedzējs) nepievieno PVN pie pakalpojumu cenas.
Šajā gadījumā uzņēmums (pakalpojumu saņēmējs) savā PVN deklarācijā aprēķina PVN no pakalpojumu cenas un tajā pašā deklarācijā atskaita aprēķināto PVN, ja uzņēmums (pakalpojumu saņēmējs) izmanto saņemtos pakalpojumus savu ar PVN apliekamo darījumu veikšanai (tā saucamais PVN reversais aprēķins / "VAT reverse charge").

Ja pakalpojumu saņēmējs neveic saimniecisko darbību. Ja nodokļu maksātājs sniedz pakalpojumus personai, kura neveic saimniecisko darbību (piemēram, fiziskai personai), tad pakalpojumu sniegšanas vieta ir pakalpojumu sniedzēja pamata saimnieciskās darbības veikšanas vieta.
Salīdzinot ar iepriekšējo piemēru. Ja Latvijas uzņēmums sniedz pakalpojumus fiziskai personai, kuras dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī un šī fiziskā persona neveic saimniecisko darbību, tad Latvijas uzņēmumam ir pienākums pie pakalpojumu cenas pievienot PVN pēc Latvijas likmes (21%).

Dažādi izņēmumi. PVN likumā ir paredzēti dažādi izņēmumi no vispārējiem noteikumiem. Izņēmumi pamatā ir saistīti ar noteikta veida darījumiem (pakalpojumiem) un pakalpojumu saņēmēja statusu.
Piemēram, elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vieta ir pakalpojumu saņēmēja mītnes (deklarētā) dzīvesvieta, ja pakalpojumu saņēmējs neveic saimniecisko darbību.
Ja elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējs (piemēram, Latvijas uzņēmums, kurš interneta vietnē pārdod programmu), sniedz šo pakalpojumu fiziskai personai, kura atrodas (dzīvo) citā ES dalībvalstī, tad elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējam ir pienākums maksāt attiecīgās citas ES dalībvalsts PVN. Ja šādi pakalpojumu saņēmēji (fiziskās personas) dzīvo dažādās ES dalībvalstīs, tad pakalpojumu sniedzējam (programmas pārdevējam) ir pienākums maksāt PVN katrā attiecīgajā ES dalībvalstī.
Lai nereģistrētos par PVN maksātāju, nesniegtu un nemaksātu PVN katrā ES dalībvalstī, elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs reģistrēties, sniegt PVN deklarācijas un maksāt PVN tajā valstī, kurā ir pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības mītnes vieta (piemēram, juridiskā adrese), tā saucamais MOSS (mini one-stop-shop) režīms.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: