Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Citi nodokļi > Mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas, sākot ar 2017.gadu.

Mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas, sākot ar 2017.gadu.

Pēdējās izmaiņas: 2017-11-19

Likuma izmaiņas, kuras ir pieņemtas 2017.gadā.

Izmaiņas, kuras stājas spēkā 2018.gada 01.janvārī.
 • Apgrozījums nedrīkst pārsniegt 40 000 eiro gadā (atsevišķos gadījumos 2018. un 2019.gadā pieļaujamais apgrozījums ir 52 000 eiro gadā).
 • Fiziska persona var strādāt tikai vienā uzņēmumā - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājā. Izņēmums: 2018.gadā darbinieks var turpināt strādāt tajos uzņēmumos - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājos, kuros darbinieks strādāja (bija darba attiecībās) 2017.gada 31.decembrī.
  Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informatīvo materiālu, ja darbinieks 2017.gada 31.decembrī ir bijis darba attiecībās pie vairāk nekā viena mikrouzņēmumu nodokļu maksātāja un 2019.gadā turpina strādāt vairāk nekā pie vienā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, tad:
  • 2019.gadā nodokļa likme tika palielināta par 2%, par katru tādu darbinieku un
  • 2020.gadā uzņēmums zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.
 • Darba devējam - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam darba līgumā ir pienākums iekļaut informāciju par to, ka:
  • darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs,
  • iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek aprēķinātas atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma,
  • darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai.
 • Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs aprēķina dividendes, tad par aprēķinātajām dividendēm ir pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (minimālā likme 20%). Pamatojums: likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 8.panta 3.daļas 12. un 121 punkts un 15.panta 5.daļa.
  Saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli Pārejas noteikumu 130.punktu, uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs piemēro 10% nodokļa likmi tām dividendēm, kuras 2018. un 2019.gadā tiek izmaksātas no peļņas, kura radusies līdz 31.12.2017. Bet iepriekšējā teikumā minētais neattiecas uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem (Pārejas noteikumu 135.punkts).

Likuma izmaiņas, kuras ir pieņemtas 2016.gadā.

Izmaiņas, kuras stājas spēkā 2017.gada 01.janvārī.
 • Nodokļa pamatlikme ir palielināta līdz 15%. 2017.gada laikā apgrozījumam, kurš nepārsniedz 7000 eiro, tiek piemērota 12% likme. Sākot ar 2018.gadu tiek plānota 15% likme visiem uzņēmumiem.
 • Ja darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz 5, tad par katru papildus darbinieku ir pienākums maksāt 2% no apgrozījuma (kopējā nodokļa likme ir 15%, plus 2% par katru papildus darbinieku).
 • Ja apgrozījums pārsniedz 100 000 eiro gadā, tad 100 000 tiek piemērota 15% likme un summai, kura pārsniedz 100 000 eiro gadā, tiek piemērota 20% likme.
 • Ja darbinieka alga (ienākumi) pārsniedz 720 eiro mēnesī, tad papildus 15% nodokļa likmei ir jāmaksā 20% no algas (ienākumiem), kuri pārsniedz 720 eiro mēnesī.
  Izņēmums, ja alga pārsniedz 720 eiro mēnesī tāpēc, ka tiek izmaksāts pabalsts sakarā ar darba attiecību izbeigšanu vai tiek izmaksāta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.
 • Ja gada laikā uzņēmumam nav bijis apgrozījums, tad tādam uzņēmumam ir pienākums maksāt nodokli 50 eiro apmērā un no nākamā gada šāds uzņēmums zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. Izņēmums, ja apgrozījuma nav tajā gadā, kurā uzņēmums ir reģistrēts vai tajā gadā, kurā ir pabeigts likvidācijas process.
 • Ja uzņēmums bez pamatojuma izmantoja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, tad attiecīgajā periodā tiek piemērota 20% nodokļa likme.
  Piemēram, saskaņā ar iesniegtajām deklarācijām apgrozījums nepārsniedz 100 000 eiro gadā. Nākamajā gadā uzņēmums izmanto mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. Tomēr pēctaksācijas gadā (nākamajā gadā) tiek konstatēta kļūda, tiek izlabotas deklarācijas par iepriekšējo gadu un saskaņā ar izlabotajām deklarācijām apgrozījums pārsniedz 100 000 eiro gadā. Šādā gadījumā uzņēmums bez pamata ir izmantojis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu pēctaksācijas periodā (nākamajā gadā).
 • Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija ir jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam (līdz 15.janvārim, aprīlim, jūlijam un oktobrim).
  Mēneša laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības 2 reizes izdarīt jebkādus labojumus attiecīgajā deklarācijā.
  Pēc iepriekšējā teikumā minētā termiņa beigām ir tiesības izdarīt tikai tādus labojumus, kuri nemaina vai palielina maksājamā nodokļa summu.
 • Palielinās tā mikrouzņēmumu nodokļa daļa, kura tiek izmantota valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (no 2017.gada 01.janvāra - 70,4%, un no no 2017.gada 01.janvāra - 80%).

2016.gada laikā bija daudz diskusiju saistībā ar mikrouzņēmumu nodokli.

Saeimā bija daudz dažādu viedokļu attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokļa nākotni.
Bija plāni izbeigt mikrouzņēmumu nodokļa režīmu sākot ar 2019.gada 01.janvāri. Un līdz 2017.gada 01.jūnijam valdība plānojuma atrast risinājumu, lai atbalstītu jaunos uzņēmumus un uzņēmumus ar mazu apgrozījumu.
Bija arī plāni aizliegt izmantot mikrouzņēmumu nodokļa režīmu vairumā nozaru (darbības veidos).
Tāpat, bija plāni noteikt, ka papildus mikrouzņēmumu nodoklim ir pienākums maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
2017.gada laikā plāni mainījās un Saeima nolēma saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa režīmu visās nozarēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: