Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Kalkulatori > Maksa par grāmatvedības kārtošanu - kalkulators

Maksa par grāmatvedības kārtošanu - kalkulators

Ierakstot nepieciešamo informāciju, tiek aprēķināta maksa par grāmatvedības pakalpojumiem.
Izrakstīto rēķinu un pavadzīmju skaitsTo rēķinu un pavadzīmju skaits, kuras Jūsu uzņēmums ir izrakstījis par sniegtajiem pakalpojumiem un pārdotajām precēm.
Saņemto rēķinu un pavadzīmju skaits To rēķinu un pavadzīmju skaits, kuras Jūsu uzņēmums ir saņēmis no citām personām.
Dokumentu par skaidras naudas izdevumiem skaits Čeki, kvītis, biļetes un citi dokumenti, kuri apliecina maksājumus skaidrā naudā.
Kases ieņēmumu un izdevumu orderu skaits Piemēram, kases ieņēmumu orderi par skaidras naudas inkasāciju no elektroniskā kases aparāta.
Darbinieku (darba ņēmēju) skaits To personu skaits, ar kurām ir noslēgti darba līgumi.
Darījumu partneru (pircēju, pasūtītāju, piegādātāju) skaits Preču un pakalpojumu saņēmēji, kā arī preču un pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem tiek veikti bezskaidras naudas norēķini.
Autoratlīdzību izmaksu skaits To personu skaits (mēnesī), kurām tiek izmaksāta autoratlīdzība.
Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu vienību skaits Attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes, citi nemateriālie aktīvi, uzņēmuma nemateriālā vērtība, avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem; Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi; Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos; Dzīvnieki un augi; Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces; Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs; Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.
Sabiedrības izmantoto transportlīdzekļu skaits Uzņēmumā lietoto auto skaits (īpašumā esošo, nomāto, patapināto).
Komandējumu skaits Komandējumu skaits mēnesī.
Iesniedzamo statistikas atskaišu skaits Statistikas atskaišu skaits (mēnesī).
Vai sabiedrība ir PVN maksātājs? Vai uzņēmums ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā?
Vai tiek veikti darījumi ar nerezidentiem? Vai tiek veikti darījumi ar personām, kuras ir reģistrētas ārpus Latvijas Republikas?
 


Pamatā cenu ietekmē laiks, kurš ir jāpatērē grāmatvedības kārtošanai. Citi faktori, kuri var ietekmēt cenu, ir šādi:
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: