Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Kalkulatori > Autoratlīdzības aprēķināšana

Autoratlīdzības aprēķināšana


gadu
Autoratlīdzības apmērs nodokļu nomaksas
Darbs ir radīts darba attiecību (darba līguma) ietvaros
Autora izdevumu apmērs procentos:

Saskaņā ar likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 6.panta 13.daļu fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ir I vai II grupas invalīds, nav obligāti sociāli apdrošināmā persona.

Saskaņā ar likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 6.panta 14.daļu personai, kura ir darba ņēmējs un vienlaikus saņem arī autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), ir tiesības izvēlēties: vai nu no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma neveikt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma veikt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atbilstoši pašnodarbinātajiem noteiktajai likmei un kārtībai. Šādu izvēli persona var izdarīt tikai vienu reizi pārskata ceturksnī līdz termiņam, kas pašnodarbinātajam noteikts obligāto iemaksu veikšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība 57.punktu nodokļa maksātājam ir tiesības no autoratlīdzības (honorāra) summas atskaitīt zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, šādā apmērā:
 • 40 % apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas:
  • Par mūzikas darbu (operas, baleti, operetes, mūzika citiem skatuves darbiem, kamerdarbi, simfoniskie, vokāli simfoniskie un kora darbi, darbi pūtēju orķestrim) radīšanu un publicēšanu;
  • Par skulptūru, monumentāli dekoratīvās glezniecības, dekoratīvi lietišķās un noformētājas mākslas, stājglezniecības, teātra dekorāciju mākslas un dažādas tehnikas grafikas darbu radīšanu;
 • 30 % apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas:
  • Par māksliniecisku grafiku un fotodarbu radīšanu iespiešanai un izstādēm, kā arī datorgrafiku un videodarbu radīšanu;
  • Par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecības paraugu radīšanu (no honorāra par to izmantošanu pirmajos divos gados);
 • 25 % apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas - par citiem mūzikas darbiem;
 • 20 % apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas:
  • Par arhitektūras projektu radīšanu;
  • Par dizaina projektu radīšanu;
 • 15 % apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas par citu, augstāk neminētu darbu radīšanu.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: