Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Grāmatvedības uzskaite > Nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID

Nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID

Kas ir nodokļu atskaite?

Tas ir dokuments, ar kuru uzņēmējs atskaitās Valsts ieņēmumu dienestam.

Atskaites var iedalīt šādi:
  • Nodokļu deklarācija. Deklarācijā norāda budžetā maksājamo un no budžeta atmaksājamo nodokļa summu (nodokļa maksātājam rodas saistības vai tiesības). Nodokļu deklarāciju sīkāks iedalījums:
  • Informatīvā deklarācija. Piemēram, ziņas par darba ņēmējiem, informatīvā deklarācija par iedzīvotāju kredīta un līzinga maksājumiem.

Kādas ir biežāk lietotās atskaites un to iesniegšanas termiņi?

Darba devēja ziņojums
Termiņš norādīts VID paziņojumā
Ziņas par darba ņēmējiem
Ne vēlāk kā vienu stundu pirms darba attiecību uzsākšanas.
Pašnodarbinātā ziņojums
Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija
Atkarībā no apgrozījuma un darījumu partneriem, - līdz mēnesim vai ceturksnim sekojošā mēneša 20.datumam
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām
Ja darba attiecības izbeigtas līdz 31.decembrim, tad jāsniedz līdz nākamā mēneša 15.datumam. Citos gadījumos līdz nākamā gada 01.februārim.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarācija
Pamatā laika posmā no nākamā gada 01.marta līdz 01.jūnijam
Pārskats par fiziskās personas – nerezidenta ienākumiem
Līdz nākamā mēneša 15.datumam
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Ja rodas ar nodokli apliekamais ienākums, tad līdz mēnesim vai ceturksnim sekojošā mēneša 20.datumam. Citos gadījumos līdz 20.janvārim.

Atverot lietotāju kontu elektroniskajā deklarācijas sistēmā var redzēt līdz kuram datumam ir jāiesniedz ieplānotais Darba devēja ziņojums un PVN deklarācija.

Kam ir jāiesniedz un kurš ir atbildīgs par iesniegšanu?

Attiecībā pret valsti par atskaišu iesniegšanu atbildīga ir sabiedrības valde (piemēram, administratīvā atbildība par neiesniegšanu vai nokavētu iesniegšanu).

Sabiedrības valde var vienoties un uzdot citām personām (piemēram, grāmatvedim) iesniegt atskaites. Šādā gadījumā grāmatvedim ir civiltiesiska atbildība pret attiecīgo sabiedrību. Tomēr attiecībā pret valsti atbildība vienalga saglabājas sabiedrības valdei.

Kāpēc tās ir jāsagatavo un jāiesniedz?

Tiesību normās ir paredzēts pienākums noteiktos termiņos iesniegt atskaites un deklarācijas. Piemēram,:

Vai jāsniedz deklarācijas arī tad, ja uzņēmums neveic darbību?

Ja uzņēmums ir reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā, tad PVN deklarācija ir jāsniedz arī tad, ja nenotiek saimnieciskā darbība. Deklarācijas ailēs norāda nulles.

Ja uzņēmums nav reģistrēts par PVN maksātāju, bet uzņēmumā ir darba ņēmēji, tad jāsniedz Darba devēja ziņojums. Lai Darba devēja ziņojums nebūtu jāsniedz, vispirms jāizbeidz darba attiecības ar visiem darbiniekiem. Tad jāiesniedz Ziņas par darba ņēmējiem, paziņojot par darba attiecību izbeigšanu.

Jebkurā gadījumā SIA ir pienākums iesniegt gada pārskatu vienu reizi gadā.

Kāda ir atbildība par nesavlaicīgu iesniegšanu un neiesniegšanu?

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu likuma 159.8 pantu par atskaišu iesniegšanas termiņa neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība (soda nauda).
Soda naudas apmērs ir atkarīgs no tā, par cik dienām nokavēts termiņš. Piemēram, ja nokavējums (nodokļu deklarācijas iesniegšanai) ir mazāks par 15 dienām, tad minimālais soda naudas apmērs nepārsniedz 70 eiro. Ja nokavējums (nodokļu deklarācijas iesniegšanai) pārsniedz 30 dienas, tad maksimālais soda naudas apmērs ir 700 eiro.

VID ne vienmēr piemēro sodu. Bet noteikti jāreaģē, ja no VID saņemat vēstuli ar paziņojumu par atskaišu iesniegšanu. Pretējā gadījumā palielinās risks saņemt sodu.

Ir situācijas, kad uzņēmums ilgstoši neveic saimniecisko darbību, uzņēmuma valde “aizmirst” par uzņēmumu un nekādas atskaites netiek sniegtas. Šādu situāciju nevajadzētu pieļaut, jo bieži tādos gadījumos, pēc VID rīkojuma, par pārkāpumiem tiek apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība un uzsākta likvidācija.
Rezultātā, valdes loceklim var būt grūtības turpmāk uzsākt komercdarbību, izmantojot citu uzņēmumu. Tāpat, ir salīdzinoši liels risks ka VID administratīvi sodīs uzņēmuma valdi. Ja uzņēmums nav nepieciešams, vajadzētu vai nu atsavināt kapitāla daļas un mainīt valdi, vai arī jāuzsāk uzņēmuma likvidācija.

Kas vajadzīgs, lai iesniegtu atskaites?

Lai varētu sagatavot un iesniegt nodokļu atskaites, nepieciešama piekļuve elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS).

Ja valde vēlas uzticēt citai personai sagatavot un iesniegt atskaites, tad šī cita persona ir jāpievieno attiecīgā uzņēmuma EDS konta lietotājiem. Tāpat, ir jāiesniedz attiecīga pilnvara. Visu var izdarīt elektroniski.

Kā notiek atskaišu sagatavošana un iesniegšana?

  • Sākumā jāsaņem dokumenti, uz kuru pamata gatavot atskaites.
  • Dokumenti ir jāpārbauda. Pēc pārbaudes jāievada (jāiegrāmato) dokumentu dati (datums, summa, dokumenta numurs, darījuma partneris).
  • Pēc datu ievadīšanas, dati ir jāapkopo un izmantojot apkopotos datus, jāsagatavo atskaite. Piemēram, summējot iegrāmatoto nodokļu rēķinu datus, aprēķinu pievienotās vērtības nodokli. Pamatojoties grāmatvedības reģistru datiem, sagatavoju PVN deklarācijas. Pamatojoties uz algu aprēķinu sarakstu datiem, sagatavoju darba devēja ziņojumus.
  • Jāiesniedz atskaite (EDS jānospiež poga “Iesniegt”).


Kā uzsākt sadarbību?

Lūdzu rakstiet uz epastu abways@abways.lv vai izmantojiet saziņas formu lapas augšējā kreisajā stūrī. Iespējams, jums ir kādi jautājumi, saistībā ar atskaišu sagatavošanu, iesniegšanu. Lūdzu, uzdodiet jautājumus.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: