Uzdot jautājumu




EN | RU

Sākums > Grāmatvedības uzskaite > Kā grāmatvedis var ietaupīt Jums naudu?

Kā grāmatvedis var ietaupīt Jums naudu?

Pilnīgi iespējams, ka Jūs savā uzņēmumā jau izmantojat visu zemāk minēto. Tādā gadījumā nekādi papildus ietaupījumi Jums neradīsies. SIA AB ways diemžēl nav “brīnumnūjiņa”, kas jebkuros apstākļos spēs ietaupīt naudu.
Rakstā ir uzskaitīts kā iespējams izmantot SIA AB ways grāmatvedības pakalpojumus, lai ietaupītu uzņēmuma naudu. Raksta otrs virsraksts būtu – “kā grāmatvedis var palīdzēt uzņēmumam neiztērēt naudu vairāk nekā tas ir nepieciešams?”

Padomi nodokļu jautājumos. Nodokļu izmaiņas. Nodokļu plānošana.

Likumdošana mainās. Iespējams, ka Jūs maksājat par kādiem izdevumiem un esat pārliecināti, ka attiecīgie izdevumi samazina ar nodokli apliekamo vērtību. Tomēr, likumdošanas izmaiņu dēļ Jums var būt pienākums maksāt nodokli par attiecīgajiem izdevumiem.

Un otrādi. Iespējams, Jūs nemaksājat par noteiktiem izdevumiem, jo iepriekš Jums bija informācija, ka šo izdevumu dēļ Jums būs jāmaksā papildus nodokļi. Likumdošanas izmaiņu rezultātā Jums var rasties tiesības veikt kādus papildus izdevumus, samazinot ar nodokli apliekamo objektu.

Grāmatvedis pārzina Jūsu uzņēmuma saimniecisko darbību. Un grāmatvedim pastāvīgi jāseko līdzi likumdošanas izmaiņām.
Jūs saņemsiet informāciju par likumdošanas izmaiņu ietekmi uz Jūsu uzņēmuma saimniecisko darbību. Grāmatvedis spēj dot Jums padomus kā, ievērojot tiesību normas, samaksāt mazāko iespējamo nodokļu summu.

Atgādinājums par nepieciešamību samaksāt nodokļus.

Pēc atskaišu un deklarāciju sagatavošanas e-pastā paziņoju par maksājamo nodokļa summu. Jūs varat samaksāt attiecīgos nodokļus tūlīt pēc informācijas saņemšanas. Ja uzreiz nevēlaties maksāt, tad pie veicamajiem darbiem varat atzīmēt, ka nepieciešams samaksāt nodokļus. Tāpat ir iespējams vienoties, ka internetbankā sagatavoju attiecīgos nodokļus maksājumus. Jums atliks tikai tos apstiprināt.

Par nodokļu samaksas termiņa kavējumiem Valsts ieņēmumu dienests aprēķina nokavējuma naudu. Samaksājot nodokļus laicīgi, izvairīsieties no nokavējuma naudas.

Pietiekama naudas plūsma.

Lai uzņēmums varētu sekmīgi darboties, viens no priekšnosacījumiem ir pietiekama naudas plūsma. Pretējā gadījumā uzņēmumam vienkārši nebūs naudas tad, kad jāveic kāds maksājums. Sekas tam var būt:
 • Nokavējuma un soda naudas. Piemēram, līgumā paredzēts līgumsods vai procenti par samaksas termiņa kavējumu.
 • Sabojāta reputācija. Uzņēmuma klienti pirms darījuma attiecību uzsākšanas var iegūt informāciju par Jūsu uzņēmumu. Un atkarībā no informācijas izlemt par sadarbību.
 • Grūtības pabeigt pasūtījumu. Piemēram, Jūs saņemat pasūtījumu no klienta. Daļu darbu, Jūs varat veikt, izmantojot sava uzņēmuma darbinieks. Bet daļu darbu veic ārpakalpojumu sniedzēji. Ja Jums nebūs naudas, ko samaksāt par pakalpojumiem, Jūs šos pakalpojumus nesaņemsiet. Tādejādi, arī savam klientam nespēsiet laicīgi nodot pasūtījumu (preces vai pakalpojumus).
 • Papildus maksājumi par aizņēmumu. Iespējams, Jūsu uzņēmums varēs saņemt aizņēmumu. Bet par aizņēmuma lietošanu parasti ir jāmaksā procenti.

Debitoru parādu kontrole.

Lai nodrošinātu pietiekamu naudas plūsmu, ir jākontrolē debitoru parādi. Jāizvērtē katrs pircējs un pasūtītājs. Ja nav pārliecības, ka klients samaksās laicīgi, būtu jāpieprasa priekšapmaksa.

Ja ir drošība, ka saņemsiet samaksu, tad preces var pārdot un pakalpojumus var sniegt pirms samaksas saņemšanas. Tādā gadījumā būtu jāapzinās samaksas saņemšanas datums. Un atbilstoši samaksas saņemšanas datumiem jāplāno norēķini ar kreditoriem (pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem, valsti, darbiniekiem).

Lielākajiem klientiem (debitoru parādiem) būtu jāseko līdzi klientu finansiālajam stāvoklim. Klients var ilgu laiku būt uzticams, bet tad “pēkšņi” var kļūt maksātnespējīgs. Bieži vien pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas ir pazīmes (publiski pieejama informācija), kas liecina, ka klients var nesamaksāt.

Nepieciešamības gadījumā SIA AB ways sniegs informāciju par katra pircēja / pasūtītāja parāda summu.

Brīvais laiks.

Droši vien jebkurš ir saskāries ar situāciju, kad pirmo reizi ir jāveic kāda darbība.
Lai darbību veiktu pirmo reizi, jāpatērē salīdzinoši ilgs laiks. Ja pēc neilga laika atkārtoti veicat to pašu darbību, tad nepieciešams īsāks laiks. Turpinot atkārtot darbību, katru reizi darbības veikšanai ir nepieciešams arvien īsāks laiks (līdz zināmai robežai).
Ja attiecīgo darbību mēģināt veikt (atkārtot) pēc ilga pārtraukuma, darbības veikšanai atkal ir jāpatērē ilgs laiks.

Grāmatvedis ikdienā nodarbojas ar grāmatvedības jautājumiem, piemēram:
 • Grāmato darījumus.
 • Analizē darījumus, to ietekmi uz maksājamo nodokļu apmēru.
 • Seko līdzi nodokļu izmaiņām.
 • Sagatavo nodokļu atskaites.

Attiecīgo ar grāmatvedību saistīto darbību veikšanai grāmatvedis patērēs mazāk laika salīdzinājumā ar personu, kura attiecīgo darbību veic reizi mēnesī vai vēl retāk.

Uzdodot grāmatvedim veikt specifiskas darbības, Jūs iegūsiet brīvu laiku, kuru varēsiet izmantot atpūtai vai Jūsu uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai (uzlabošanai). Daudzos gadījumos grāmatveža darba izmaksas būs mazākas, salīdzinot ar izmaksām, ja attiecīgo darbu veiktu Jūs pats.

Pārskats par izdevumiem. Izdevumu izvērtēšana.

Atbilstoši Jūsu iesniegtajiem dokumentiem (rēķiniem, čekiem, bankas izrakstiem) grāmatvedis reģistrē un grupē izdevumus. Nepieciešamības gadījumā grāmatvedis Jums sniedz pārskatu par izdevumiem. Jums ir iespēja izvērtēt izdevumus, “redzēt kopējo ainu”.
Iespējams, atsevišķi izdevumi ir nepamatoti vai ir pārāk lieli. Samazinot izdevumu apmēru, Jūs ietaupīsiet naudu.

Turpmākās darbības plānošana. Biznesa plāns.

Jums ir idejas paplašināt uzņēmuma darbību, uzsākt jaunu darbības veidu. Pirms jauna darbības veida uzsākšanas būtu vēlams sagatavot biznesa plānu. Jebkurā gadījumā jāapzinās ar jauno darbības veidu saistītie izdevumi. Jāizvērtē cik reāli ir Jūsu plānotie ieņēmumi. Pretējā gadījumā jaunais darbības veids var radīt zaudējumus, tātad Jūs varat zaudēt naudu.

Grāmatvedis var palīdzēt izvairīties no negatīvām sekām. Piemēram, grāmatvedis:
 • Var informēt par nodokļu ietekmi uz attiecīgo darbības veidu (palīdzēt precīzāk aprēķināt nodokļu summas).
 • Balstoties uz pieredzi, var informēt par līdzīga darbības veida rezultātiem. Dot padomus, kas būtu jādara, lai gūtu labākus rezultātus.
 • Var “apskatīt biznesa plānu no malas”. Izvērtēt katru atsevišķu pozīciju un plānu kopumā. Izteikt savu viedokli (idejas).
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!



Jūs var interesēt: