Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Ārvalstu uzņēmuma filiāles reģistrācija Latvijā

Ārvalstu uzņēmuma filiāles reģistrācija Latvijā

Pēdējās izmaiņas: 2018-03-03
Filiāle ir ārvalstu uzņēmuma organizatoriski pastāvīga (neatkarīga) daļa, kura ir teritoriāli vai citādā veidā nošķirta no uzņēmuma. Filiāles atrašanās vietā, ārvalstu uzņēmuma vārdā tiek veikta sistemātiska komercdarbība. Filiālei nav jāveido pamatkapitāls. Par filiāles saistībām atbild galvenais uzņēmums.

Juridiskā adrese


Filiālei ir nepieciešama juridiskā adrese Latvijā

Filiāles vadība


Ārvalstu komersants pilnvaro noteiktu fizisku personu pārstāvēt ārvalstu komersantu darbībās, kuras saistītas ar Latvijas filiāli. Attiecīgā fiziskā persona arī veic filiāles vadību.

Nosaukums (firma)


Nosaukums var sakrist ar ārvalstu uzņēmuma nosaukumu. Filiālei var izvēlēties arī no ārvalstu uzņēmuma atšķirīgu nosaukumu. Nosaukumā jāietver ārvalstu uzņēmuma nosaukums, filiāles nosaukums un vārds „filiāle”.

Pēc reģistrācijas saņemamie dokumenti


Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par reģistrāciju. Pēc pieprasījuma, par atsevišķu samaksu, var saņemt reģistrācijas apliecību (satur nosaukumu, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu un datumu). Dokumenti ir latviešu valodā.

Informācija un dokumenti, kuri ir nepieciešami filiāles reģistrācijai


Galvenā uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese
Tā reģistra nosaukums, kurā ir reģistrēts galvenais uzņēmums, kā arī galvenā uzņēmuma reģistrācijas numurs (ja attiecīgās ārvalsts tiesību normas paredz uzņēmuma ierakstīšanu reģistrā)
Ārvalstu komersanta veids
Ārvalstu komersanta apmaksātā pamatkapitāla lielums
Dokuments (vai notariāli apliecināta kopija), kurš apliecina ārvalstu komersanta reģistrāciju
Atļauja atvērt filiāli (ja attiecīgās ārvalsts tiesību normās paredzēta šādas atļaujas nepieciešamība)
Notariāli apliecinātu statūtu, dibināšanas lēmuma (līguma) vai tiem pielīdzinātu dokumentu kopiju
Dokuments, kurš apliecina noteiktas fiziskas personas tiesības pārstāvēt ārvalstu komersantu darbībās, kuras ir saistītas ar Latvijas filiāli
Filiāles nosaukumu, ja tas atšķiras no galvenā uzņēmuma nosaukuma
Filiāles juridiskā adrese
Informāciju par fizisko personu, kurai ir tiesības pārstāvēt ārvalstu komersantu darbībās, kuras ir saistītas ar Latvijas filiāli (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods vai dzimšanas datums, pases dati)

Reģistrācijas procedūra


Nepieciešamās informācijas saņemšana
Reģistrācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošana
Sagatavošanas darbības un dokumentu parakstīšana
Maksājumu apmaksa
Dokumentu iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
Izskatīto dokumentu saņemšana.

Atšķirība starp filiāli un meitas uzņēmumu.

Meitas uzņēmums (piemēram, SIA) ir atsevišķa juridiska persona.
Mātes un meitas uzņēmums ir divas atsevišķas personas. Mātes uzņēmumam pieder meitas uzņēmuma kapitāla daļas (akcijas) un šīs daļas (akcijas) dod tiesības pieņemt noteiktus lēmumus attiecībā uz meitas uzņēmumu.
Mātes uzņēmumam nepieder meitas uzņēmuma īpašums (piemēram, datortehnika, transports, nekustamais īpašums). Mātes uzņēmuma atbildība par meitas uzņēmuma saistībām parasti ir ierobežota ar ieguldījumu pamatkapitālā (akciju kapitālā). Lai reģistrētu meitas uzņēmumu, ir jāapmaksā pamatkapitāls.

Ārvalsts uzņēmuma ("mātes uzņēmuma") filiāle un pats ārvalsts uzņēmums ir viena un tā pati persona. Filiāle nav juridiska persona. Ārvalsts uzņēmumam pieder viss filiāles īpašums. Ārvalsts uzņēmums ir atbildīgs par visām filiāles saistībām. Filiāle, pamatojoties uz pilnvarojumu, darbojas ārvalsts uzņēmuma vārdā (labā). Lai atvērtu filiāli, nav jāveido pamatkapitāls.

Filiāles vadība (pārvalde).

Galvenais uzņēmums ieceļ un pilnvaro noteiktas fiziskas personas pārstāvēt uzņēmumu darbībās, kuras ir saistītas ar filiāli. Galvenais uzņēmumu var pilnvarot personu pārstāvēt filiāli visās darbībās vai arī pārstāvēt filiāli noteiktās (atsevišķās) darbībās.

Tiesības pārstāvēt filiāli un pilnvarojuma apjoms tiek reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un informācija ir publiski pieejama.

Pamatojoties uz pilnvaru persona var veikt noteiktas darbības (piemēram, noslēgt līgumus).

Nodokļi un grāmatvedība.

Filiālei ir jākārto grāmatvedība un jāmaksā nodokļi Latvijas budžetā (piemēram, uzņēmumu ienākuma nodoklis, nodokļi no darba algas, PVN un citi).

Nodokļi attiecībā uz filiāli ir tādi paši kā attiecībā uz kapitālsabiedrību (SIA, AS).
Galvenie nodokļi:
  • Uzņēmumu ienākuma nodoklis - 25% no ar nodokli apliekamās bāzes. Bet ir iespējams darboties, nemaksājot šo nodokli.
  • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no darba algām - 20% vai 23% no pārveidotas (samazinātas) bruto darba algas.
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - 35.09% no bruto darba algas.

Līdz 2018.gadam.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: