Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Akciju sabiedrības (AS) dibināšana un reģistrācija

Akciju sabiedrības (AS) dibināšana un reģistrācija

Akciju sabiedrība ir atklāta komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtību summas (akcionāru ieguldījuma). Akciju sabiedrība ir juridiska persona. Akcijas var būt publiskās apgrozības objekts.

Akcionāri (akciju īpašnieki)


Tāpat, kā SIA, arī AS akciju īpašnieki var būt gan fiziskas gan juridiskas personas. Minimālais akcionāru skaits – viens. Maksimālais akcionāru skaits nav ierobežots. Par akcionāriem var būt arī ārvalstu fiziskās un juridiskās personas. Akcionāru tiesības ir atkarīgas no tiem piederošās akciju kategorijas. Akcionāri pieņem lēmumus par padomes ievēlēšanu, peļņas sadali, valdes un padomes atlīdzības lieluma noteikšanu.

Akciju sabiedrības pamatkapitāls


Minimālais pamatkapitāla lielums ir 35 000 euro (līdz 31.12.2013 - 25 000 lati). Līdz akciju sabiedrības reģistrācijai apmaksātā pamatkapitāla summai jābūt ne mazākai par minimālo pamatkapitālu (35 000 euro). Tomēr, lai nodarboties ar atsevišķiem darbības veidiem, pamatkapitālam jābūt daudz lielākam par 35 000 euro (piemēram, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām).

Juridiskā adrese


Prasības attiecībā uz juridisko adresi ir vienādas visiem komersantiem. Akciju sabiedrībai jābūt juridiskajai adresei Latvijā.

Valde


Valde veic sabiedrības operatīvo vadību. Minimālais valdes locekļu skaits ir viens, bet ja AS akcijas atrodas publiskajā apgrozībā, tad minimālais valdes locekļu skaits ir trīs fiziskas personas.

Padome


Padome ir AS uzraudzības institūcija. Padome arī pārstāv akcionāru intereses starplaikā starp akcionāru sapulcēm. Padome ieceļ valdi un uzrauga valdes darbu. Padomes sastāvā jābūt ne mazāk par trīs fiziskām personām (ja AS akcijas atrodas publiskā apgrozībā, tad minimālais padomes locekļu skaits ir pieci). Maksimālais padomes locekļu skaits ir 20.

Nosaukums (firma)


Nosaukumā jāietver vārdi „akciju sabiedrība” vai AS. Nosaukumā jālieto latīņu vai latviešu burti un nosaukumam jāatšķiras no jau reģistrēta vai reģistrācijai pieteikta nosaukuma.

Pēc reģistrācijas saņemamie dokumenti


Reģistrācijas apliecība, statūti un Uzņēmumu reģistra notāra lēmums par reģistrāciju. Dokumenti ir latviešu valodā.

Nepieciešamā informācija reģistrācijas dokumentu sagatavošanai


Akciju sabiedrības nosaukums
Komercdarbības veidi
Juridiskā adrese
Informācija par pamatkapitāla lielumu, apmaksas veidu un kārtību
Informācija par akciju kategorijām (ja ir vairākas kategorijas)
Informācija par akcionāriem (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods, pases dati)
Informācija par akciju sabiedrības valdi un padomi

Reģistrācijas procedūra


Nepieciešamās informācijas saņemšana
Reģistrācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošana
Sagatavošanas darbības (piemēram, pamatkapitāla apmaksa) un dokumentu parakstīšana
Maksājumu apmaksa
Dokumentu iesniegšanai komercreģistra iestādei
Izskatīto dokumentu saņemšana
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: